NG Gemeente Mootvallei

Welkom by 'n Gemeente wat omgee.  In hierdie Gemeente gaan dit om die liefde van God vir elke mens, oor alle grense heen.  Gedring deur Sy Liefde, het God in Christus Jesus die grens oorgesteek na alle mense.  Mense soos ek en jy.  Daarom is jy welkom in ons Gemeente.  Op ons beurt, op die voetspoor van Jesus, steek ons ook in liefde grense oor na mense.

Oesfees – 4 Oktober 2014

Ons Oesfees is om die draai!

Vir 'n lys van koördineerders asook hulp en goedere wat ons nog benodig, kyk asseblief HIER.


Leef die Drie-enige God se Hoop met Vreugde, Vrede, Liefde en Omgee!